Βαφειός, άνοιξη του 2017: Στους νερόλακκους του χειμάρρου καθρεφτίζονται αιωνόβια πλατάνια
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_VAF_FL_024b.JPG
Τίτλος
Βαφειός, άνοιξη του 2017: Στους νερόλακκους του χειμάρρου καθρεφτίζονται αιωνόβια πλατάνια
Περιγραφή
Βαφειός Λέσβος, Φύση φωτ 024b.
Χρόνος λήψης
27/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Νερό.
Πλατάνια.
Χλωρίδα.