Βαφειός, άνοιξη του 2017: Στους νερόλακκους του χειμάρρου καθρεφτίζονται αιωνόβια πλατάνια
[Φωτογραφικό υλικό]