Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου (εξωτ. λήψη, Α πλευρά): Το ανάγλυφο του 1793 εντοιχισμένο πάνω από το Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB_V_MES_BYZl_01a_047.JPG
Τίτλος
Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου (εξωτ. λήψη, Α πλευρά): Το ανάγλυφο του 1793 εντοιχισμένο πάνω από το Ιερό
Περιγραφή
Μονή Αγ. Νικολάου στον Μεσοπόταμο (Shën Kollit Mesopotam), το καθολικό, φωτ 47. Η πλάκα με το χοντροκομμένο λιθανάγλυφο φέρει τη χρονολογία 1793, όταν έγινε η εκτεταμένη επισκευή του ναού και ξαναχτίστηκε όλη η ανατολική όψη. Είναι εντοιχισμένη στο κέντρο του μεσαίου αετώματος (στον τριγωνικό χώρο που σχηματίζει η αετωματική απόληξη της στέγης) ψηλά, πάνω από την κόγχη του Ιερού. Δεξιά, διακρίνεται το τσίγκινο λούκι που τοποθετήθηκε εκ των ενόντων για να μη διαβρώνει το νερό της βροχής την τοιχοποιία.
Χρόνος λήψης
24/5/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Ανάγλυφο.
Βυζαντινά μνημεία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ήπειρος Βόρεια.
Ιερό σε εκκλησία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.