Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου (εξωτ. λήψη, Α πλευρά): Το ανάγλυφο του 1793 εντοιχισμένο πάνω από το Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]