Το «Θησείο» με τους έξι δωρικούς κίονες στην πρόσοψη (λήψη από την αρχαία Αγορά των Αθηνών)
[Φωτογραφικό υλικό]

GATH_AGORA_HEPH_011.JPG
Τίτλος
Το «Θησείο» με τους έξι δωρικούς κίονες στην πρόσοψη (λήψη από την αρχαία Αγορά των Αθηνών)
Περιγραφή
«Θησείο» (Ναός Ηφαίστου) στην αρχαία Αγορά της Αθήνας, φωτ 11. Η ανατολική πλευρά (πρόσοψη) του ναού της Κλασικής εποχής (449-440 π.Χ.), προβάλλει ανάμεσα στη βλάστηση του λοφίσκου που δεσπόζει στη δυτική πλευρά της Αγοράς. Μακρινή λήψη από την αρχαία Αγορά.
Χρόνος λήψης
3/3/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά.
Αθήνα.
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαίος ναός.
Δωρικός ρυθμός.
Ήφαιστος, θεός.
Θησέας.
Κλασική εποχή.