Το «Θησείο» με τους έξι δωρικούς κίονες στην πρόσοψη (λήψη από την αρχαία Αγορά των Αθηνών)
[Φωτογραφικό υλικό]