Τρίγλυφα και μετόπες με τους άθλους του Ηρακλή κάτω από το αέτωμα της αν. πλευράς του «Θησείου»
[Φωτογραφικό υλικό]

GATH_AGORA_HEPH_021.JPG
Τίτλος
Τρίγλυφα και μετόπες με τους άθλους του Ηρακλή κάτω από το αέτωμα της αν. πλευράς του «Θησείου»
Περιγραφή
«Θησείο» (Ναός Ηφαίστου) στην αρχαία Αγορά της Αθήνας, φωτ 21. Η απόληξη του ανατολικού αετώματος του ναού και τέσσερις από τις δέκα μετόπες αυτής της πλευράς. Τα ανάγλυφα εδώ απεικόνιζαν τους άθλους του Ηρακλή, αλλά στις τρεις μετόπες της φωτ η φθορά είναι πολύ μεγάλη, ενώ στην τέταρτη δεν σώθηκε το ανάγλυφο.
Χρόνος λήψης
3/3/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθήνα.
Ανάγλυφο.
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαίος ναός.
Δωρικός ρυθμός.
Ηρακλής.
Κλασική εποχή.
Μάρμαρο.