Τρίγλυφα και μετόπες με τους άθλους του Ηρακλή κάτω από το αέτωμα της αν. πλευράς του «Θησείου»
[Φωτογραφικό υλικό]