Τριαντάφυλλος, «Η προϊστορία στο χώρο της Δυτικής Θράκης» (1984)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Τριαντάφυλλος, «Η προϊστορία στο χώρο της Δυτικής Θράκης» (1984)
Συγγραφέας
Διαμαντής Τριαντάφυλλος
Χρονολογία
1984
Δημοσιευμένο
Ναι
Όνομα εντύπου
Αρχαιολογία και Τέχνες
Αρ. τεύχους
τ. 13
Σελίδες
σσ. 10-19
Ιστοσελίδα
https://www.archaiologia.gr/1135&is=1601
Αρ. σελίδων
10
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Δ. Τριαντάφυλλος και Αρχαιολογία
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνικά και αγγλικά
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Ανασκαφές.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαιολογία.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βαλκάνια.
Βουλγαρία.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Ελλάδα.
Εποχή Σιδήρου.
Εποχή Χαλκού.
Θρακικός πολιτισμός.
Κεραμική.
Κομοτηνή.
Μακεδονία Ανατολική.
Μεγαλιθικός πολιτισμός.
Νεολιθική εποχή.
Παλαιολιθική εποχή.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορικός οικισμός.
Ρήσος, ήρωας.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Ροδόπη, Νομός Ροδόπης.
Ταφικός πολιτισμός.