Τριαντάφυλλος, «Η προϊστορία στο χώρο της Δυτικής Θράκης» (1984)
[Κείμενα]