Μελένικο: Η ερειπωμένη βυζαντινή Μονή του Αγίου Νικολάου στο Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_EKbyz_N_020.JPG
Τίτλος
Μελένικο: Η ερειπωμένη βυζαντινή Μονή του Αγίου Νικολάου στο Κάστρο
Περιγραφή
Μελένικο / Melnik (στον Νομό Blagoevgrad, ΝΔ Βουλγαρία). Μονή Αγίου Νικολάου στο Κάστρο (ερείπιο Βυζαντινής εποχής) φωτ 20. Ενημερωτικές πινακίδες έξω από τη ΒΑ του ναού. Διακρίνεται η μικρή κόγχη του Διακονικού και η η κόγχη του Ιερού.
Χρόνος λήψης
7/6/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Μελένικο / Melnik.