Μελένικο: Η ερειπωμένη βυζαντινή Μονή του Αγίου Νικολάου στο Κάστρο
[Φωτογραφικό υλικό]