Μελένικο: Ο βυζαντινός Άγιος Νικόλαος στο Κάστρο (το 2019)
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_EKbyz_N_025.JPG
Τίτλος
Μελένικο: Ο βυζαντινός Άγιος Νικόλαος στο Κάστρο (το 2019)
Περιγραφή
Μελένικο / Melnik (στον Νομό Blagoevgrad, ΝΔ Βουλγαρία). Μονή Αγίου Νικολάου στο Κάστρο (ερείπιο Βυζαντινής εποχής) φωτ 25. Η αναστηλωμένη ανατολική όψη του ναού με την αψίδα του Ιερού (λήψη από την πλευρά του νάρθηκα = δυτική πλευρά της βασιλικής).
Χρόνος λήψης
7/6/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Μελένικο / Melnik.
Νικόλαος, άγιος.