Μελένικο: Ο βυζαντινός Άγιος Νικόλαος στο Κάστρο (το 2019)
[Φωτογραφικό υλικό]