«Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη» έκθεση στο ΑΜΘ: Επίκρανο με Ερωτιδέα από την Πέρινθο (Ηράκλεια). Εξαιρετικής τέχνης έργο της εποχής του Αδριανού
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_TH_ARMUS_RAID_109.JPG
Τίτλος
«Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη» έκθεση στο ΑΜΘ: Επίκρανο με Ερωτιδέα από την Πέρινθο (Ηράκλεια). Εξαιρετικής τέχνης έργο της εποχής του Αδριανού
Περιγραφή
Περιοδική έκθεση στο ΑΜΘ «Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς» (2016-2017) φωτ 109. Επίκρανο κορινθιακού τύπου. Κοσμείται με Ερωτιδέα που φορά λεοντή και κρατά ρόπαλο. Τέσσερα παρόμοια επίκρανα από την Πέρινθο βρίσκονται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης. Πιθανότατα και τα πέντε προέρχονται από το ίδιο δημόσιο κτήριο της πόλης. Πέρινθος, πριν από τα μέσα 2ου μ.Χ.
Χρόνος λήψης
5/1/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Γλυπτό, γλυπτά.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Κειμήλια.
Πέρινθος / Ηράκλεια.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.