Προφήτης Ηλίας Σκούταρι: Στρωμένες ταφόπλακες στο δάπεδο του αυλόγυρου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH006-007.jpg
Τίτλος
Προφήτης Ηλίας Σκούταρι: Στρωμένες ταφόπλακες στο δάπεδο του αυλόγυρου
Περιγραφή
Προφήτης Ηλίας Σκούταρι, φωτ 04.
Χρόνος λήψης
29/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βακούφια.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Προφήτης Ηλίας.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.