Προφήτης Ηλίας Σκούταρι: Στρωμένες ταφόπλακες στο δάπεδο του αυλόγυρου
[Φωτογραφικό υλικό]