ΕΑΜ. Ο Κροίσος, επιτάφιος κούρος από την Ανάβυσσο της Αττικής (γύρω στο 530 π.Χ)
[Φωτογραφικό υλικό]

GATH_EAM_MUSan_101.jpg
Τίτλος
ΕΑΜ. Ο Κροίσος, επιτάφιος κούρος από την Ανάβυσσο της Αττικής (γύρω στο 530 π.Χ)
Περιγραφή
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα (ΕΑΜ): Συλλογές Αρχαϊκής και Κλασικής γλυπτικής, φωτ 101. Ο κούρος από μάρμαρο της Πάρου, βρέθηκε στην Ανάβυσσο της Αττικής. Ήταν στημένος πάνω στον τάφο κάποιου νέου με το όνομα Κροίσος, όπως μας πληροφορεί η επιγραφή πάνω στο βάθρο όπου ήταν στημένος.
Χρόνος λήψης
14/6/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαϊκή εποχή.
Αττική.
Γλυπτό, γλυπτά.
Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών / ΕΑΜ Αθήνα.
Μάρμαρο.