ΕΑΜ. Ο Κροίσος, επιτάφιος κούρος από την Ανάβυσσο της Αττικής (γύρω στο 530 π.Χ)
[Φωτογραφικό υλικό]