ΕΑΜ. Αναθηματικό ανάγλυφο αθλητή από το ιερό της Αθηνάς στο Σούνιο (γύρω στο 460 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GATH_EAM_MUSan_150.jpg
Τίτλος
ΕΑΜ. Αναθηματικό ανάγλυφο αθλητή από το ιερό της Αθηνάς στο Σούνιο (γύρω στο 460 π.Χ.)
Περιγραφή
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα (ΕΑΜ): Συλλογές Αρχαϊκής και Κλασικής γλυπτικής, φωτ 118. Αναθηματικό ανάγλυφο της πρώιμης Κλασικής εποχής με παράσταση αθλητή αυτοστεφανούμενου, που πιθανότατα ήταν αφιέρωμα στο ιερό της Αθηνάς στο Σούνιο. Διακρίνονται οι οπές στο κεφάλι στις οποίες προσαρμοζόταν το μεταλλικό στεφάνι. Στο Σούνιο γνωρίζουμε ότι τελούνταν ναυτικοί αγώνες εφήβων κατά τη διάρκεια των Παναθηναίων. Στα μεταγενέστερα χρόνια, η αρχή αυτών των αγώνων συσχετίστηκε με τη νίκη στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Χρόνος λήψης
27/10/2020
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθλητές.
Ανάγλυφο.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αττική.
Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών / ΕΑΜ Αθήνα.
Κλασική εποχή.