ΕΑΜ. Αναθηματικό ανάγλυφο αθλητή από το ιερό της Αθηνάς στο Σούνιο (γύρω στο 460 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]