ΕΑΜ. Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος. Προτομή του όμορφου Αντίνοου (130-138 μ.Χ.), μάρμαρο Θάσου
[Φωτογραφικό υλικό]

GATH_EAM_MUSanr_105.jpg
Τίτλος
ΕΑΜ. Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος. Προτομή του όμορφου Αντίνοου (130-138 μ.Χ.), μάρμαρο Θάσου
Περιγραφή
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα (ΕΑΜ): Συλλογές Ρωμαϊκής εποχής, φωτ 105. Η προτομή του ευνοούμενου του αυτοκράτορα Αδριανού, ένα από τα εκατοντάδες γλυπτά του θεοποιημένου Αντίνοου, βρέθηκε στην Πάτρα το 1856 και μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 1880. Θασιακό μάρμαρο, ύψος 69 εκ. [ΕΑΜ 417]
Χρόνος λήψης
9/10/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανός.
Γλυπτό, γλυπτά.
Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών / ΕΑΜ Αθήνα.
Μάρμαρο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.