ΕΑΜ. Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος. Προτομή του όμορφου Αντίνοου (130-138 μ.Χ.), μάρμαρο Θάσου
[Φωτογραφικό υλικό]