ΕΑΜ, Μυκηναϊκά. Αγγείο από ορεία κρύσταλλο (crystal de roche) σε σχήμα πάπιας (αρχές 16ου αι. π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GTH_EAM_MUSaab_211.jpg
Τίτλος
ΕΑΜ, Μυκηναϊκά. Αγγείο από ορεία κρύσταλλο (crystal de roche) σε σχήμα πάπιας (αρχές 16ου αι. π.Χ.)
Περιγραφή
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα (ΕΑΜ): Συλλογές Μυκηναϊκού Πολιτισμού (εποχή Χαλκού) φωτ 211. Ένα εξαιρετικό δείγμα της μινωικής τέχνης (η κατασκευή του αποδίδεται σε Μινωίτη καλλιτέχνη) που βρέθηκε σε γυναικεία ταφή στις Μυκήνες στον τάφο Ο, Ταφικός Κύκλος Β.
Μήκος: 0,132 μ., ύψος: 0,042 - 0,047 μ., διάμετρος: 0,071 - 0,11 μ.
[ΕΑΜ / αριθ. 8638]
Χρόνος λήψης
14/6/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών / ΕΑΜ Αθήνα.
Κτερίσματα.
Μινωικός πολιτισμός.
Μυκηναϊκή εποχή.