ΕΑΜ, Μυκηναϊκά. Αγγείο από ορεία κρύσταλλο (crystal de roche) σε σχήμα πάπιας (αρχές 16ου αι. π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]