Νύσα του Μαιάνδρου στη μικρασιατική Καρία: το κέντρο της αρχαίας πόλεως (λεπτομ. του χάρτη του 1913)
[Χάρτες]

KARIA_MAEANDER_NYSA_1913b.png
Τίτλος χάρτη
Νύσα του Μαιάνδρου στη μικρασιατική Καρία: το κέντρο της αρχαίας πόλεως (λεπτομ. του χάρτη του 1913)
Είδος
Είδος
Αρχαιολογικός.
Είδος
Γεωμορφολογικός.
Σειρά χάρτη
Αρχαιότητες / Antiquities
Εκδότης
Walther von Diest
Έτος έκδοσης
1913
Δικαίωμα χρήσης
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά.
Αρχαιότητες.
Βουλευτήριον.
Γυμνάσια-γυμναστήρια.
Εικοστός αιώνας.
Θέατρο αρχαίο.
Καρία, αρχαιότητες.
Μαίανδρος ποταμός / Μεντερές ποταμός.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Ποτάμι.
Τοπογραφία.
Χάρτης.