Νύσα του Μαιάνδρου στη μικρασιατική Καρία: το κέντρο της αρχαίας πόλεως (λεπτομ. του χάρτη του 1913)
[Χάρτες]