Μελισσηνός, Θράκη και Σαράντα Εκκλησιές (1897) pdf
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Μελισσηνός, Θράκη και Σαράντα Εκκλησιές (1897) pdf
Συγγραφέας
Μελισσηνός (Χριστοδούλου) Αρχιμανδρίτης,
Τίτλος
Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι μετά τινων διοικητικών ζητημάτων,
Χρονολογία
1897
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/5193
Αρ. σελίδων
155 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Βιβλίο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Κοινωνικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αγαθούπολη / Ahtopol.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βόσπορος.
Γεωγραφία.
Δέκατος ένατος αιώνας.
Δυτική Θράκη.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θράκη.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μητρόπολη Αδριανουπόλεως, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Βιζύης, Οικ. Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Γάνου και Χώρας.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Ηρακλείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Οικ. Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων, Οικ. Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Σαράντα Εκκλησιών, Οικ. Πατριαρχείο.
Ξάνθη, Νομός Ξάνθης.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Τσεκμετζέδες λίμνες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.