Στο Μενοίκιο όρος (Ιούλιος του 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_D_011.jpg
Τίτλος
Στο Μενοίκιο όρος (Ιούλιος του 1995)
Περιγραφή
Μενοίκιο όρος στα σύνορα των νομών Δράμας και Σερρών (Αν. Μακεδονία, Β Ελλάδα), φωτ 11.
Χρόνος λήψης
23/7/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουνά.
Ελλάδα.
Ελληνική φύση.
Μακεδονία Ανατολική.
Νερό.
Φυσικό περιβάλλον.