Στο Μενοίκιο όρος (Ιούλιος του 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]