Ακρ. Ταίναρο / Κάβο Ματαπάς. Θέα στο Ιόνιο από το από το νοτιότερο σημείο του ελλαδικού κορμού
[Φωτογραφικό υλικό]

GP_MAN_TAN_011.jpg
Τίτλος
Ακρ. Ταίναρο / Κάβο Ματαπάς. Θέα στο Ιόνιο από το από το νοτιότερο σημείο του ελλαδικού κορμού
Περιγραφή
Ακρωτήριο Ταίναρο / Κάβο Ματαπάς (Μάνη, Λακωνία), φωτ 11. Βλέπε και Συνοδευτικό Υλικό
Χρόνος λήψης
2/10/2021
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
AK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Ιόνιο Πέλαγος.
Μάνη.
Πελοπόννησος.