Ακρ. Ταίναρο / Κάβο Ματαπάς. Θέα στο Ιόνιο από το από το νοτιότερο σημείο του ελλαδικού κορμού
[Φωτογραφικό υλικό]