Καμπούρης, Θεομηνίες στη Λέσβο (1978)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καμπούρης, Θεομηνίες στη Λέσβο (1978)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ζαννής Π. Καμπούρης, Θεομηνίες στη Λέσβο το 19ο αιώνα (Ιδιωτική έκδοση, Μυτιλήνη 1978)

Στοιχεία

Τα Περιεχόμενα

Πρόλογος του συγγραφέα σσ. 5-7. Πρόλογος του Δημ. Π. Μαντζουράνη (φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας) σσ. 8-10. Το πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται: «Η Παγωνιά του 1850 (Το κάψιμο των εληών)» και περιλαμβάνει τις ενότητες: «Η απότομη αλλαγή του καιρού» σσ. 13-18, «Ενέργειες για βοήθεια» σσ. 18-24, «Οι συνέπειες» σσ. 24-28. Το δεύτερο κεφάλαιο τιτλοφορείται: «Ο Σεισμός του 1867» και περιλαμβάνει τις ενότητες: «Ο Σεισμός» σσ. 31-37, «Καταστροφές και θύματα» σσ. 37-45, «Ανθρωπισμός – Αλληλεγγύη» σσ. 45-55 (στη σελ. 49 υπάρχει χάρτης της Λέσβου χωρισμένης σε περιοχές ανάλογα με την ένταση του σεισμού και τις συνέπειες σε ζημιές και θύματα), «Ο Χουσνή Πασάς» σσ. 55-60, «Προσπάθειες για ανασυγκρότηση» σσ. 60-66. Το τρίτο κεφάλαιο τιτλοφορείται: «Ο Σεισμός του 1889» σσ. 67-75. Πηγές (περιλαμβάνονται βιβλία, αρχεία, κώδικες, εφημερίδες και περιοδικά) σελ. 77. Σύνολο σελ. 78.

Λέξεις - κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Δέκατος ένατος αιώνας.
Καταστροφή μνημείων.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Σεισμοί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.