Θ. Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό: Το κιβώτιο με τα ιερά λείψανα του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου μπροστά στον Πατριαρχικό Θρόνο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-187.jpg
Τίτλος
Θ. Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό: Το κιβώτιο με τα ιερά λείψανα του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου μπροστά στον Πατριαρχικό Θρόνο
Περιγραφή
Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου φωτ 187.
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Κειμήλια.
Λειτουργία.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.