Θ. Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό: Το κιβώτιο με τα ιερά λείψανα του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου μπροστά στον Πατριαρχικό Θρόνο
[Φωτογραφικό υλικό]