Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά: Δυτική όψη του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B008-042.jpg
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά: Δυτική όψη του ναού
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά / Samatya (Koça Mustafa Paşa Mahallesi) στην Παλαιά Πόλη, φωτ 05. Λήψη από τον δυτικό αυλόγυρο: το πάνω μέρος της δυτικής όψης-πρόσοψης του ναού και τα τρία παράθυρα στην αετωματική απόληξη της στέγης της ξυλόστεγης βασιλικής.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Παλαιά Πόλη.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.