Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά: Δυτική όψη του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]