Το ασβεστωμένο παρεκκλήσι δίπλα στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής Τενέδου (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_02AG_009.jpg
Τίτλος
Το ασβεστωμένο παρεκκλήσι δίπλα στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής Τενέδου (το 2001)
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής Τενέδου / Bozcaada φωτ 09.
Χρόνος λήψης
27/5/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Παρεκκλήσι.
Τένεδος / Bozcaada.