Το ασβεστωμένο παρεκκλήσι δίπλα στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής Τενέδου (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]