Στον Άγ. Νικόλαο Τόπκαπι: Δυτική πύλη και καμπαναριό
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B009a-008.JPG
Τίτλος
Στον Άγ. Νικόλαο Τόπκαπι: Δυτική πύλη και καμπαναριό
Περιγραφή
Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού / Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi στην Παλαιά Πόλη (στο Topkapı Mahallesi, Fatih), εκκλ. συγκρότημα φωτ 08. Δυτική εξωτ. όψη, λήψη από την Sulukule Caddesi, τον δρόμο κατά μήκος των Τειχών. Το πάνω μέρος της δυτικής πύλης (η παλαιά κεντρική είσοδος) επί της οδου Σουλούκουλέ και το ταλαιπωρημένο καμπαναριό (άλλοτε ήταν ένα κομψό μαρμάρινο κτίσμα). Δεξιά του: η αετωματική απόληξη της βασιλικής του Αγίου Νικολάου.
Χρόνος λήψης
23/12/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.