Στον Άγ. Νικόλαο Τόπκαπι: Δυτική πύλη και καμπαναριό
[Φωτογραφικό υλικό]