Το Σχολείο στον Άγ. Νικόλαο Τόπκαπού από ψηλά
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-SCH031-001.JPG
Τίτλος
Το Σχολείο στον Άγ. Νικόλαο Τόπκαπού από ψηλά
Περιγραφή
Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα. Το Σχολείο φωτ 01. Το σχολικό κτίσμα (γενική όψη): το ισόγειο, όπου διακρίνεται και η εντοιχισμένη επιγραφή για την ανακαίνιση του 1856, και ο πάνω όροφος με τις σκάλες που οδηγούν σε αυτόν. Στη γωνία: το ζεύγος των φυλάκων. Αριστερά: η ΝΔ γωνία του ξύλινου εξωνάρθηκα του Αγίου Νικολάου. Πίσω, έξω από τον περίβολο, υψώνονται τα σπίτια της γειτονιάς και δεξιά, ένας από τους βυζαντινούς πύργους της Πύλης Τόπκαπου.
Χρόνος λήψης
23/12/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.