Εικόνα του αγίου Στεφάνου στον εξωνάρθηκα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD005b-113.jpg
Τίτλος
Εικόνα του αγίου Στεφάνου στον εξωνάρθηκα
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Πλουμιστή Σιμοπούλου
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Εικόνα φορητή.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.