Εικόνα του αγίου Στεφάνου στον εξωνάρθηκα
[Φωτογραφικό υλικό]