Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992)
[Βιβλιογραφία]