Ι Ε Ε  τ. Β΄ Αρχαϊκός Ελληνισμός (1971)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε  τ. Β΄ Αρχαϊκός Ελληνισμός (1971)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιωάννης Κακριδής, Δημήτριος Λαζαρίδης, Γεώργιος Μυλωνάς, Νικ. Παπαχατζής et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Β΄. Αρχαϊκός Ελληνισμός. Η εξόρμηση των Ελλήνων (1100 π.Χ. – 497 π.Χ.) Ανδρέας Μπάγιας (επιμ. έκδοσης), Β΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1971)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Ο δεύτερος από τους 17 τόμους της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους καλύπτει, με εξαιρετικές συνεργασίες, τα πρώτα εξακόσια χρόνια της λεγόμενης «ιστορικής» εποχής, από το τέλος της Ύστερης Μυκηναϊκής / Υστεροχαλκής εποχής έως το τέλος της πρώτης φάσης των Περσικών πολέμων. Συνεργάτες του Β΄ τόμου: Μανόλης Ανδρόνικος, Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Κακριδής, Βασίλειος Καραγιώργης, Δημήτριος Λαζαρίδης, Γεώργιος Μυλωνάς, Νικόλαος Παπαχατζής, Χρύσης Πελεκίδης, Δημήτριος Πετρόπουλος, Ευάγγελος Ρούσσος, Μιχαήλ Σακελλαρίου και Κωνσταντίνος Τρυπάνης.

Το περιεχόμενο χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα «Η αποκρυστάλλωση του ελληνικού κόσμου», σσ. 12-201, εξετάζεται η περίοδος της διαμόρφωσης του ελληνικού κόσμου από την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου στην Ομηρική / Γεωμετρική εποχή, όταν διαμορφώνονται και οι μεγάλοι μυθολογικοί κύκλοι κι αρχίζει το αποικιακό ρεύμα, πρώτα προς το Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο κι ύστερα προς τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου και τη Δύση, για να κατευθυνθεί τον 7ο αι. προς τα Δαρδανέλλια, την Προποντίδα και τον Εύξεινο. Περιλαμβάνονται τα κεφάλαια «Η θρησκεία κατά την Αρχαϊκή εποχή», «Η ελληνική μυθολογία», «Η ποίηση της Γεωμετρικής εποχής», «Η γεωμετρική τέχνη», «Η ελληνική γραφή».

Στην δεύτερη ενότητα «Η ακμή του αρχαϊκού ελληνισμού», σσ. 202-365, παρουσιάζεται η οικονομική, κοινωνική και πολιτική εξέλιξη των πόλεων-κρατών (700-480 π.Χ.) κατά περιοχές. Ακολουθεί το κεφάλαιο «Οι μεγάλοι εθνικοί πόλεμοι», δηλαδή οι Μηδικοί / Περσικοί πόλεμοι από τις τελευταίες δεκαετίες του 6ου αι. (εκστρατεία του Δαρείου Α΄ στη Θράκη και τη Σκυθία) έως τη Σαλαμίνα και τις Πλαταιές και καταλήγει στις πολεμικές επιχειρήσεις του 478 π.Χ. (Μυκάλη – Σηστός). Ακολουθεί το κεφάλαιο «Η Κύπρος της Αρχαϊκής περιόδου, 1000-479 π.Χ.).

Όπως σε όλους τους τόμους αυτής της αξιόλογης σειράς, έτσι και στον Β΄ τόμο η τελευταία ενότητα, σσ. 366-501, είναι αφιερωμένη στην πνευματική και πολιτιστική παραγωγή της εποχής που εξετάζεται: «Αρχαϊκή τέχνη», «Η ελληνική ποίηση», «Η αρχή της επιστήμης και της φιλοσοφίας». Ακολουθούν τα κεφάλαια «Ο ιδιωτικός βίος των Ελλήνων» και «Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα» που συνοδεύεται από «Κατάλογο των αρχαίων Ολυμπιονικών» από το 776 π.Χ. έως την τελευταία Ολυμπιάδα το 293 μ.Χ., σσ. 502-507.

Βιβλιογραφία [κατά θέματα] σσ. 508-514. Γενικό Ευρετήριο σσ. 515-530, Ευρετήριο Εικόνων σσ. 530-531, Κατάλογος χαρτών, διαγραμμάτων, σχεδίων, πινάκων σ. 531. Περιεχόμενα σσ. 532-539. Βιογραφικά – εργογραφία μελών εποπτικής επιτροπής της σειράς και συγγραφέων Β΄ τόμου σσ. 540-551, Κατάλογος Μουσείων που συνεργάστηκαν στην εικονογράφηση σσ. 552-553.

Η επιλογή του πλουσιότατου εικονογραφικού υλικού, το οποίο προέρχεται από όλον τον κόσμο (Τμήμα Ερευνών: Πόλλυ Αλεξοπούλου, Λουΐζα Λουκοπούλου) και οι ιστορικοί χάρτες που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την έκδοση (Τμήμα Χαρτογραφήσεων: Ιωάννης Δουράκος) βοηθούν αφάνταστα τον αναγνώστη, αλλά και τον μελετητή, και προσδίδουν στο έργο την διάσταση του εκδοτικού άθλου. Σύνολο σελ. 556, βιβλίο μεγάλου σχήματος (31 Χ 24), σκληρό εξώφυλλο.

Λέξεις - κλειδιά
Αγώνες στίβου.
Αθηναϊκή πολιτική.
Αθλήματα.
Αθλητικές εκδηλώσεις.
Αιγαίο.
Αιολικές πόλεις-κράτη.
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαία Ελλάδα.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αρχαία ελληνική ναυτιλία.
Αρχαία Κύπρος.
Αρχαία Πελοπόννησος.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαίες λατρείες.
Αρχαϊκή αρχιτεκτονική.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίοι Έλληνες θεοί.
Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Αττική.
Γεωμετρική περίοδος.
Δαρείος Α΄.
Δωριείς.
Δωρικές πόλεις-κράτη.
Ελλάδα.
Ελληνικές αποικίες.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική γλώσσα.
Ελληνική μυθολογία.
Εύβοια.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ηρακλής.
Ησίοδος.
Ιερό / Ιερά.
Ίωνες.
Ιωνικές πόλεις-κράτη.
Κεραμική.
Κύπρος.
Κυρηναϊκή.
Μαντική.
Μεσόγειος.
Μηδικοί πόλεμοι / Περσικοί πόλεμοι.
Μικρά Ασία.
Ξέρξης Α΄.
Οίκος, οικογένεια.
Ομηρική εποχή.
Όμηρος.
Πέρσες.
Ποίηση.
Πολιτικό καθεστώς, καθεστώτα.
Σάμος.
Σικελία.
Σπάρτη, αρχαιότητα.
Σχέδια, όψεις.
Φιλοσοφία.
Χάρτης.