Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ανώνυμος Μοναχός, Γάμοι, κηδείες και αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Πατριάρχη Ευθυμίου, Αλέξανδρος Αλεξάκης (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 16 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2006)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7420-91-8
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Η βασιλεία του Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού (886-912) συνιστά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο της βυζαντινής ιστορίας για πολλούς λόγους. Ο Λέων ΣΤ΄ είναι ο μόνος ορθόδοξος χριστιανός που παντρεύτηκε τέσσερεις φορές με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Τα σχετικά με την τεταρτογαμία του γεγονότα προσφέρουν πλούσιο υλικό, στο οποίο αναμφίβολα θα αφιέρωναν διαδοχικά πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες και τα «κοσμικά» περιοδικά της εποχής μας. Παρόμοιες καταστάσεις, αρκετούς αιώνες μετά, οδήγησαν την Αγγλία του Ερρίκου Η΄ σε σχίσμα με την Καθολική Εκκλησία της Ρώμης, με άμεση συνέπεια τη γέννηση της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Η σύνεση του πατριάρχη Ευθυμίου, όμως, και οι διοικητικές ικανότητες του πατριάρχη Νικολάου Α΄ Μυστικού επέδρασαν καταλυτικά, ώστε να αποτραπούν ανάλογα φαινόμενα στο Βυζάντιο. Αυτά και άλλα πολλά από τη ζωή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 10ου αιώνα διηγείται το κείμενο με τον συμβατικό τίτλο Βίος του Πατριάρχη Ευθυμίου. Διατηρημένο σε ένα μόνο κολοβό χειρόγραφο που χάθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το έργο που μεταφράζεται εδώ αποτελεί την πλουσιότερη και πιο έγκυρη από τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές για τη βασιλεία του Λέοντος ΣΤ΄ και του αδελφού του Αλέξανδρου (886-913). Το κείμενο γράφτηκε από κάποιον μοναχό, υποτακτικό του Ευθυμίου. Η οπτική γωνία της εξιστόρησης είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς τα γεγονότα αφηγήθηκαν στον συγγραφέα οι πρωταγωνιστές τους, αλλά και απλοί υπήκοοι και ταπεινοί μοναχοί. (Από τον εκδότη)

Περιλαμβάνονται το πρωτότυπο κείμενο και η μεταγραφή στα νεοελληνικά.

Λέξεις - κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή κοινωνία.
Ιππόδρομος.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Καθημερινή ζωή.
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός.
Μέγα Παλάτιον.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Φώτιος Β΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.