Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Πασάμπαχτσέ: κτητορική επιγραφή της 1ης Δεκ. 1833
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH011a-023.JPG
Τίτλος
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Πασάμπαχτσέ: κτητορική επιγραφή της 1ης Δεκ. 1833
Περιγραφή
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Πασάμπαχτσέ, εκκλ. συγκρότημα, φωτ 023. Κτητορική επιγραφή μεταφερμένη από το εσωτ. του ναού (;) και εντοιχισμένη στον εξωτερικό τοίχο του ΒΔ προσκτίσματος, σε κάποιες από τις ανακαινίσεις. Είναι χαραγμένη σε μαρμάρινη πλάκα κι έχει τοποθετηθεί σε ορθογώνια παραλληλόγραμμη εσοχή του τσιμεντένιου τοίχου.
Αναφέρεται στην ανέγερση του ναού, «ο ναός ούτος εκ βάθρων εγείρεται», με συνδρομή και έξοδα των χριστιανών, επί πατριαρχίας Κωνσταντίου (του Α΄, του Σοφού) και του ευσεβούς Ζαχαρία (Μητροπολίτη) Χαλκηδόνος. Καταλήγει στην χρονολογία 1833 και την ημερομηνία Δεκεμβρίου α΄ (προφανώς η ημέρα των θυρανοιξίων).
Μικρογράμματη καλογραμμένη γραφή, σε 11 αράδες: οι τρεις πρώτες χωρίζονται από τις επτά επόμενες με τρεις σταυρούς. Ακολουθούν άλλοι τρεις σταυροί και η τελευταία αράδα με την χρονολογία.
>>>>>>> Για τον Πατριάρχη Κωνστάντιο Α΄, τον από Σιναίου, δείτε Βιογραφίες (στο Συνοδευτικό Υλικό)
Χρόνος λήψης
10/5/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Άνω Βόσπορος.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.