Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Πασάμπαχτσέ: κτητορική επιγραφή της 1ης Δεκ. 1833
[Φωτογραφικό υλικό]