Αρμενικό Κοιμητήριο στο Μπαλουκλί (το 2010): Ο κοιμητηριακός ναός πάνω από τον μαντρότοιχο
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-CEM002-011.JPG.JPG
Τίτλος
Αρμενικό Κοιμητήριο στο Μπαλουκλί (το 2010): Ο κοιμητηριακός ναός πάνω από τον μαντρότοιχο
Περιγραφή
Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί φωτ 11. Ο μοντέρνος κοιμητηριακός ναός Σουρπ Σαρκίς, σταυρόσχημος με κλασικό αρμενικό τρούλο, προβάλλει πάνω από την ανατολική πλευρά του μαντρότοιχου με τον κισσό. Λήψη από τον κεντρικό δρόμο του Μπαλουκλί.
Χρόνος λήψης
21/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Νεκροταφείο.